Legislație europeană

LEGI, STRATEGII

wdt_ID Documente Deschide / descarca fisiere
1 O noua strategie UE pentru paduri si sectorul forestier Fisier
2 Ajutoare de stat (proiect UE) Fisier
3 Regulamentul (UE) NR. 1305/2013 Fisier
4 Regulamentul delegat (UE) NR. 363/2012 al COMISIEI din 23 februarie 2012 Fisier
5 Regulamentul (UE) NR. 995/2010 al PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 20 octombrie 2010 Fisier
6 Regulamentul de punere în aplicare (UE) al COMISIEI privind normele detaliate referitoare la sistemul due diligence Fisier