Procese verbale preselectie / licitatie

Conform Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, aprobat prin HG 715/2017, art. 23 alin. (1) La sfarsitul sedintei de preselectie, comisia incheie un proces-verbal in care se consemneaza: data si locul desfasurarii preselectiei, membrii comisiei de preselectie prezenti, solicitantii care s-au inscris in vederea participarii la licitatie/negociere, solicitantii admisi si volumul maxim de masa lemnoasa pe care acestia il mai pot, la data preselectiei, adjudeca conform datelor inregistrate in documentele prevazute la art. 21 alin. (5), solicitantii respinsi si motivul respingerii lor, observatii cu privire la organizarea si desfasurarea preselectiei si la ora afisarii rezultatului preselectiei. 
(2) Procesul-verbal de preselectie, dupa semnarea de catre membrii comisiei prezenti, se inregistreaza in registrul de corespondenta al organizatorului. 
(3) Procesul-verbal al comisiei de preselectie se afiseaza la sediul organizatorului licitatiei si se posteaza pe site-urile unde a fost publicat anuntul de licitatie, cel mai tarziu in ziua lucratoare urmatoare preselectiei.