Anunțuri licitații de vânzare a masei lemnoase și a lemnului fasonat

Conform REGULAMENTULUI de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin  HG 715/2017 , Art. 9 alin (1): În vederea asigurării transparenței valorificării masei lemnoase care se recoltează din fondul forestier proprietate publică și a lemnului fasonat, administratorii fondului forestier proprietate publică au obligația de a asigura publicarea licitațiilor/negocierilor de vânzare a masei lemnoase și a lemnului fasonat provenite din acest fond forestier, pe site-ul www.produselepadurii.ro, administrat de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de desfășurarea licitației principale, în cazul masei lemnoase, și cu minimum 10 zile calendaristice înainte de desfășurarea licitațiilor intermediare/negocierilor de vânzare a masei lemnoase și a licitațiilor/negocierilor de vânzare a lemnului fasonat; publicarea este gratuită, iar administrarea site-ului este în raspunderea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;

Important! Unitățile care organizează licitații de masă lemnoasă și lemn fasonat și doresc să le publice pe această pagină web, fișierele trebuie să ajungă în format PDF înainte cu minim 12 (sau 32) zile lucrătoare înainte de desfățurarea licitației. De asemenea, va rugam sa transmiteti si link spre site-ul organizatorului. Adresa de e-mail la care se trimit anunțurile este: publicare@ocoalesilvice.ro.

Anunturi licitatii de vanzare masă lemnoasă și lemn fasonat

TOP